Chefredaktören har ordet

Chefredaktören har ordet:

Tuffa tider i tidningsbranschen

Hej kära HP-läsare

Det sista halvåret har varit en turbulent tid för Hallandsposten. Inte egentligen för det dagliga arbetet
– jag tror och hoppas att du som läsare inte märkt så mycket av vad som pågår.
Men den rekonstruktion som vår ägare Stampen går igenom har naturligtvis påverkat oss också.

Bakgrunden kort; den 23 maj begärde Stampen att få genomgå en företagsrekonstruktion eftersom läget var sådant att det inte fanns tillräckligt med pengar att betala löner och skulder.
Många års försök att köpa sig till en maktposition på mediemarknaden hade kommit i fatt Stampen. Stora företagsförvärv för lånade pengar, dramatiskt förändrade förutsättningar på mediemarknaden, missräkningar och felbedömningar hade lett fram till en situation där rekonstruktion var enda alternativet till konkurs. Sedan dess har rekonstruktören gjort en grundlig genomgång av det ekonomiska läget. För några veckor sedan genomfördes ackordsförhandlingar där våra leverantörer accepterar att endast få betalt för 25 procent av sina fordringar på oss. Det innebär att konkurshotet är avvärjt och att verksamheten kan rulla vidare. Det som återstår, innan vi helt är igenom den här processen, är ett nytt avtal med bankerna och nya finansiärer.

Nu betonar jag gärna att verksamheten i Halland går bra. Vi har haft en bra sommar. Vi håller vår budget och allt pekar på att också i år kommer vi att kunna redovisa ett positivt resultat.
Vi gläds åt att en del kurvor pekar uppåt, det gäller våra räckviddssiffror, alltså läsningen av tidningen, som ökat i senaste mätningen som Orvesto Konsument gjort och det handlar om läsningen av HP på nätet där vi haft en stadig ökning sedan förra sommaren.

Men för att trygga framtiden måste det in nya pengar i verksamheten, det är här de nya finansiärerna blir så viktig. Vi behöver pengar som ger oss utrymme att utvecklas och hitta överlevnadsstrategier i en helt ny medievärld. För en sak blir bara mer och mer tydlig, den gamla affärsmodellen fungerar inte så länge till. Alltså modellen som innebär att prenumerationsintäkterna räcker att bekosta tryck och distribution, medan annonsintäkterna ska finansiera redaktionen, alltså det som skapar innehåll.
För det som är så klurigt i det hela är att själva affärsidén, att göra lokal journalistik, fungerar alldeles utmärkt. Intresset för vårt innehåll är intakt, där finns ingen kris, problemet är att intäktskällorna sinar. De så viktiga annonspengarna försvinner åt andra håll. En klen tröst i bedrövelsen är att alla mediehus i Sverige slåss med precis samma utmaning.

För en sådan som jag, som allt sedan jag gick ut Journalisthögskolan i slutet av 70-talet brunnit för att prestera lokal journalistik av hög kvalitet är det här tufft. Min drivkraft har varit och är att få jobba med journalistik som på ett initierat och kunnigt sätt beskriver vad som händer utanför storstäderna. Journalistik som gör medborgarna medvetna om vad som händer i deras kommun och region och ger dem verktyg att påverka samhällsutveckling.

Förhållandevis ofta får jag frågan om hur länge Hallandsposten kommer att överleva. En fråga som är helt omöjlig att besvara eftersom det är svårt att förstå vart utvecklingen för oss. På tio år har medievanorna och metoderna för att sprida innehåll förändrats i grunden. Utmaningarna de senaste tio åren är större än de tidningsbranschen utsatts för på 100 år, och var det slutar går bara att spekulera runt. Personligen har jag oerhört svårt att se att alla printprodukter skulle försvinna. Jag tror att papperstidningen kommer att finnas kvar lång tid framöver men kanske inte i den form vi är vana att se den – daglig, morgonutgiven, tabloidformat osv.

För branschens skull och för tidningarnas skull hoppas jag att det snart klarnar hur en tänkbar framtid skulle kunna se ut. I början av november presenterar regeringen sin stora Medieutredning, den ger förhoppningsvis några svar. I väntan på alla dessa svar jobbar vi troget vidare på redaktionen med att roa och uppröra dig läsare med stort och smått som händer i vår del av världen.

Viveka Hedbjörk, Chefredaktör Hallandsposten
viveka.hedbjork@hallandsposten.se

Alla erbjudanden

Redaktionen tipsar

2017-01-16T13:00:47+00:00