Utgivare & upphovsrätt

//Utgivare & upphovsrätt
Utgivare & upphovsrätt 2018-12-10T01:59:37+00:00

Jag heter Viveka Hedbjörk och är ansvarig utgivare för Hallandsposten och hallandsposten.se.

Ansvarig utgivare
Att vara ansvarig utgivare för Hallandsposten betyder att jag enligt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är ensam ansvarig för allt innehåll i tidningen och på webben, både annonser och redaktionellt material. Det betyder också att jag bestämmer över innehållet på så sätt att inget får publiceras mot min vilja. Om man känner sig felbehandlad av Hallandsposten kan man inom tre månader efter publicering anmäla ärendet till PO, allmänhtens pressombudsman. Här är länken till Pos hemsida: http://www.po.se/

Upphovsrätt
Allt material – texter, bilder, grafik, teckningar o s v – som publiceras av Hallandsposten eller hallandsposten.se är skyddat av lagen om upphovsrätt.
Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet – såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål – är förbjuden och förutsätter tillstånd av Hallandsposten
Det betyder till exempel att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen hemsida. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, alltså i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa.

Insänt material
Om du skickar in material, text eller bild, medger du, om inte annat överskommits, att Hallandsposten utan ersättning får publicera, lagra, tillhandahålla och sprida materialet till andra.

Här kan du läsa lagtexten för de tre lagar som styr redaktionens arbete:
Upphovsrättslagen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen